{{item.currency}} {{pricing}}

{{item.currency}}{{pricing}} {{item.currency}} {{item.normalPrice}}{{item.currency}} {{pricing}} - Out of Stock

   

 

 

 

 

                                              

                                                        

                                                                             

        

Ter verduideliking wil ek graag vertel hoe dit gekom het dat Vader my die Hemel gaan wys het.

Op die 12de Junie 1960 op vyftienjarige ouderdom, het ek Jesus as my Verlosser aangeneem, maar dit was eers gedurende Junie 2005 dat ek met die Heilige Gees gedoop is.  Daarna het Vader my hele lewe kom omkeer.

Tydens 'n besoek aan Israel in 2007, het ons groepie in 'n gastehuis by die See van Galilea tuisgegaan. Een oggend om vyfuur het Vader my wakker gemaak en my in 'n visioen die ingang na die Hel (Hades) gaan wys.

Dit was soos 'n diepdonker gat wat in die aarde afgegaan het. Metershoë soliede wande het dit onmoontlik gemaak om vanuit hierdie bodemlose put terug te keer. Vir ongeveer 20 minute lank het Vader my laat beleef hoe dit voel om in die donkerte van Hades vasgevang te wees en die magteloosheid te ondervind om nooit weer te kan terugkom nie. Dit was die mees angswekkende ondervinding wat ek beleef het en ek sal alles doen om te keer dat enigiemand daar beland.

Vader se stem was hoorbaar duidelik toe Hy vir my sê: “Mense wat na die donker dieptes van die ewige verdoemenis gaan, sal nooit weer daaruit kan terugkom nie. Gaan vertel dit vir My kinders.’’

Onnodig om te beskryf dat ek in 'n totale toestand van skok verkeer het en vir dae aaneen getraumatiseer was waartydens ek aanhoudend in trane was. Die oggend van ons vertrek uit Israel het ek op die plat dak van die gastehuis waar ons die laaste nag in Jerusalem oorgeslaap het, gesit en uitgekyk oor die stad. Skielik het ek weer ‘n visioen van Hades gesien, maar met 'n verskil: Die keer het Jesus Christus, die Messias, op die rand van die afgrond gestaan. Sy rug was na die ingang van die hel gekeer.

Weer kon ek die volgende woorde hoor: “Dit is net Jesus wat kan keer dat mense verlore gaan. Gaan vertel My kinders: Jesus is die Weg, die Waarheid en die Lewe.  Niemand kan na My toe kom behalwe deur Hom nie.’’

Met ons terugkoms in Suid Afrika, was ek nog steeds in 'n toestand van skok. Ek het en kon met niemand oor die visioene praat nie. 'n Paar dae later is een aand tydens 'n profetiese bediening die volgende aan my geprofeteer en het dit vir my as bevestiging gedien dat Vader God besig is om met my 'n pad te loop. Die profeet se woorde aan my was: “Jy het deur hel gegaan in jou lewe, en jy was in der waarheid onlangs in die hel. Maar in hierdie uur gaan daar nog bygevoeg word.’’

Onnodig om te sê: Ek was histeries bang om weer die ervaring van die hel te beleef en ek was nie eens heeltemal seker wat die profesie ingehou het nie. Min het ek egter geweet dat ek, vergesel deur 'n engel, binne die bestek van twee maande, sewe keer deur die Gees van God afgeneem sou word na die dieptes van Hades sodat ek kon terugkom en alles in boekvorm neerskryf.

Nadat ek drie maande van absolute verskrikking moes beleef, onder andere die werklikheid van die hel, het Vader my bederf met hierdie byna onbeskryflik, wonderlike, geestelike reise waar ek daagliks opgeneem is na die Hemel. Hierdie bonatuurlike, geestelike ondervinding is soos 'n liefdesverhaal. Die verhaal waarin ek my geliefde Jesus werklik so intiem kon leer ken en Sy onbeskryflike liefde vir Sy kinders kon ervaar. Niks sal ooit hierna weer dieselfde wees nie.

Mag hierdie verhaal, hierdie geestelike reise, vir u 'n onvergeetlike ervaring wees.  'n Openbaring wat ook by u die honger sal aanwakker om hierdie Jesus Christus so intiem te leer ken as wat ek Hom leer ken het. Niks wat enigeen sê of dink sal iets verander aan wat ek beleef het nie. Ek kyk nooit weer terug nie. Ek draai nooit weer om nie. Ek weet wat daar in die Hemel op my wag. Ek weet dat ek met my dogtertjie Erika, wat lank gelede tydens geboorte oorlede is, verenig sal word, want ek het haar daar van aangesig tot aangesig gesien. Ek weet dat my ouers reeds daar op my wag, want ek het hulle Hemelse woonplek gesien. Ek weet dat my Vader op my wag, want ek is soveel keer saamgeneem tot in die Troonkamer van die Koning van alle Konings.

Waarom het Vader my dit alles laat beleef, mag baie miskien vra. Daarop kan ek net antwoord: Ek moes deur die vuur gaan. Ek moes die hel hier op aarde in my leeftyd al beleef. Ek moes selfs in die hel afgaan sodat ek die boodskap van Vader aan Sy geliefde kinders kan kom afgee.       

INHOUDSOPGAWE

 1. Profesië wat die boek voorafgegaan en in vervulling gekom het.
 2. ‘n Week later volg nog ‘n profetiese woord
 3. Lering: Die amandelstaf
 4. Die wiel
 5. Deure swaai oop
 6. Die klip
 7. Voorbereidings
 8. Die rok word gemaak
 9. God se rus
 10.  Bedagsaamheid
 11.  Musiek
 12.  Geure van die blom
 13.  Opneem van die arend
 14. Volgende dimensie
 15.  Eerste dansles
 16.  Kyk op
 17.  Die geboorte
 18.  Die rooi mantel
 19.  Les nommer drie
 20.  Volkome vryheid
 21.  Die babakamer
 22.  Die traankamer
 23.  Wag voor die deur
 24.  Verdere voorbereiding
 25.  Die Tuin van Eden
 26.  Les nommer 9
 27.  Genesing
 28.  Water wat genees
 29.  Trappe
 30.  Die wit klippie
 31.  Die robyn
 32.  Die sterrestelsel
 33.  Lering
 34.  Oog van ‘n arend
 35.  Nagtelike besoeker
 36.  Arend in die Troonkamer
 37.  Die kosmos
 38.  Die smal bruggie
 39.  Die pers roos
 40.  Skool van die lewe
 41.  Vlamme in handpalms
 42.  Dag van die Eerste vrug
 43.  Waters van Wysheid
 44.  Die Goue Stad
 45.  Ompad
 46.  Sabbatsrus
 47.  Amandelolie
 48.  Die balle
 49.  Oordrag
 50.  Die sewe watervalle
 51.  Die biblioteek
 52.  Vallei van Hoop
 53.  Roering van die wind
 54.  Groen watervalle
 55.  Meer rus
 56.  Gesprek
 57.  Onderskraging
 58.  Groen tuine
 59.  Dieper visie
 60.  Isha en Ishi
 61.  Hoekstene
 62.  Fontein van Liefde
 63.  Mikroskopiese inplanting
 64.  Oujaarsaand-diens
 65.  Kroon, olie en mantel
 66.  Lering van die Meester
 67.  Dans
 68.  Gesprek
 69.  Wag
 70.  Silwer armbande
 71.  Bevestiging
 72.  Kaalvoet
 73.  Keuses
 74.  Die verbond
 75.  Nuwe rok
 76.  Nuwe seisoen
 77.  Visoen
 78.  Arend met ses vlerke
 79.  Tweede droom

80.  Slot