129.232.177.2
Lêplek Van Die LEEU | Online Ordering Of Products | Bellville, Cape Town | Ade Yah Love | Bellville, Cape Town{{item.currency}} {{pricing}}

{{item.currency}} {{pricing}}{{item.currency}} {{pricing}} - Out of Stock

Lêplek van die Leeu het ʼn nuwe missie, ʼn nuwe fokuspunt en ʼn nuwer loop as wat die geval was met die vorige vier boeke wat reeds verskyn het.

In hierdie boek word die openbarings daarop gefokus om die Gees van Yahuwah in ons te ontdek. Ons word begelei om te groei in eenheid met Abba, maar veral ook om te ontdek hoe Pappa Vader deur Sy oneindige liefde ons toelaat om Hom te vind, te ontdek en te leer ken. Hy leer ons hoe om ʼn verhouding met Hom te bou sodat Sy skeppingsdoel met ons as mens, naamlik om Sy verteenwoordiger en vriend op aarde te wees, weer in volle reg herstel kan word.

Geen een van my vorige openbarings-boeke het my lewe so diep aangeraak soos Lêplek van die Leeu nie. Die dag toe die Leeu met die oë van lig my lewe binnegestap het, het my insig, liefde en begrip reuse spronge gemaak en is ek gelei na ʼn geestelike vlak waar ek nog nooit voorheen was, of ooit op my eie sou kon kom nie.

Deur die liefdevolle begeleiding van my hemelse Pappa kon ek Hom op ʼn ander vlak leer ken en lief kry. Ek kon weer Sy Eva word, Sy Ahavah, iemand wat Sy verteenwoordiger op aarde is om Sy Naam groot te maak en aan Hom die eer te gee as Skeppergod.

Mag Lêplek van die Leeu ook in jou hart ʼn rusplek vind.

Hephzibah

JOIN OUR MAILING LIST
  Join Mailing List
 
  Name & Surname
     
  Email
     
  Mobile no
  Date of Birth